De implantaatbehandeling uitgelegd voor implantaten ten behoeve klikgebit (overkappingsprothese)

1) De behandeling begint met een consult (intakegesprek)

Tijdens dit consult zal allereerst uw klacht en wens besproken worden. Tevens zal gevraagd worden naar de algemene gezondheid en uw medicijngebruik. Deze factoren kunnen van invloed zijn op de behandeling en de duurzaamheid van een geplaatst implantaat. Het is belangrijk dat u op de hoogte bent van de medicijnen die u gebruikt.

U krijgt voorlichting over wat een implantaat precies is.

Er zal beoordeeld worden of uw onder- en/of bovenkaak voldoende bothoogte en breedte heeft om implantaten te kunnen plaatsen.

Bij het consult zal er een overzichtsfoto van uw gebit en kaak gemaakt worden (OPT). Ook een laterale schedelfoto (LSP) wordt vervaardigd. Op deze foto’s kunnen de botkwaliteit, eventueel aanwezige botafwijkingen, de positie van de neusbijholte en de ligging van de zenuw in de kaak in kaart worden gebracht. Bij twijfel over voldoende botvolume kan besloten worden tot het maken van een 3-dimensionale foto (CBCT-scan). Dit zal eerst met u overlegd worden.

Na het vastleggen van alle benodigde informatie kan een behandelplan worden opgesteld.

Meestal kunnen implantaten, met name in de onderkaak geplaatst worden zonder aanvullende behandelingen. Maar het kan ook zijn dat uw kaakbot eerst verbreed of opgehoogd moet worden. Dit zal uitgebreid met u besproken worden.

Wanneer u besluit tot behandeling zal een aanvraag bij uw zorgverzekeraar worden ingediend. Na goedkeuring van uw zorgverzekeraar (machtiging) zal een afspraak voor behandeling worden gemaakt.

2) De behandeling

De behandeling duurt meestal niet langer dan een half uur (30 minuten) en wordt onder plaatselijke verdoving uitgevoerd. Na afschuiven van het tandvlees kan het kaakbot goed beoordeeld worden. Soms moet het kaakbot wat worden verlaagd of afgerond. Dit gebeurt met een boortje. U voelt hier niets van. Dan worden gaatjes geboord in het kaakbot. Het implantaat wordt vervolgens heel langzaam in uw kaak geschroefd. Het tandvlees wordt rond het afdekschroefje (abutment) gehecht met oplosbare hechtingen (1-fase implantaat) of het implantaat wordt, na het aanbrengen van een coverscrew, verstopt onder het tandvlees (2-fase implantaat). De prothese wordt zo nodig beslepen, zodat u deze direct na de behandeling weer kunt dragen. U mag na deze behandeling direct weer naar huis.

3) De genezingsfase

Het is heel belangrijk dat u de implantaten niet belast. Dit doet u door alleen maar zacht voedsel te eten gedurende de genezingstijd. Dit duurt 2 maanden. U krijgt uiteraard een informatiefolder mee. U wordt 10-14 dagen na de ingreep gezien voor controle.

Na 2 maanden komt u bij ons terug voor een beoordeling of de implantaten goed zijn vastgegroeid en wordt er bij een 2-fase implantaat een afdekschroefje (abutment) aangebracht. Bij deze afspraak wordt ook weer een röntgenfoto gemaakt.

4) Nieuwe prothese

Als na 2 maanden blijkt dat uw implantaten goed zijn vastgegroeid, gaat u naar uw tandarts of tandprotheticus voor het vervaardigen van het nieuwe klikgebit. Dit duurt meestal 4 tot 6 weken. Al met al duurt de hele behandeling dus ongeveer 3 tot 4 maanden.

5) Nazorg

U wordt door ons, ongeveer na 6 maanden, nog een keer voor beoordeling opgeroepen. Als u door een tandprotheticus naar ons bent verwezen, kan het zijn dat wij u halfjaarlijks terug laten komen bij onze mondhygiëniste.