Wilt u in aanmerking komen voor het plaatsen van een implantaat, dan moet u aan een aantal
belangrijke voorwaarden voldoen: U moet gezond zijn, uw tandvlees moet gezond zijn en er moet
genoeg kaakbot van goede kwaliteit zijn om het implantaat in te kunnen plaatsen.

Hoewel het slagingspercentage bij goede gezondheid ongeveer 97% is kunnen er wel
complicaties optreden. Een implantaat kan niet goed vastgroeien, heel soms breekt een
kroon of implantaat. Er kan ook een ontsteking ontstaan rond het implantaat (peri-
implantitis) net als bij uw eigen tanden (parodontitis). Het vervelende is dat u hier
vaak niet veel van merkt. Het is daarom erg belangrijk dat u tenminste ieder half jaar
door uw tandarts of een mondhygiëniste wordt gecontroleerd.

Een klikgebit is een variant op een kunstgebit en biedt een uitstekende optie voor situaties waarin
er te weinig houvast bestaat voor een reguliere prothese op uw kaak. Een klikgebit wordt vooral
gebruikt wanneer het botvolume van de onder- en/of bovenkaak te veel is afgenomen. Het is een
kunstgebit op implantaten. Het klikgebit wordt op meerdere implantaten in de kaak vastgezet. Met
de implantaten zorgen we voor de steunpunten waar het gebit op gedragen kan worden.

Inderdaad is roken geen goede combinatie met implantaten. Door verminderde
doorbloeding van het kaakbot is het risico groter dat een implantaat niet goed
vastgroeit. Bovendien ontstaat er vaker tandvleesontsteking rond uw implantaat na
verloop van tijd, wat botverlies tot gevolg heeft. Wij adviseren u stellig om tijdig te
stoppen met roken.

Klachtenregeling

Wij zullen altijd ons uiterste best doen om behandelingen zo goed mogelijk uit te voeren en ernaar streven iedereen correct te behandelen. Toch kan het zijn dat u ontevreden bent over bejegening, behandeling of rekening.
Wat kunt u dan het beste doen?
Voor het antwoord hierop verwijzen wij naar de volgende link waarin de te volgen stappen helder staan beschreven.

https://www.knmt.nl/voor-patienten/ik-ben-ontevreden-wat-nu

De behandeling en de daaraan verbonden kosten zijn afhankelijk van verschillende factoren: het aantal te plaatsen implantaten, is er sprake van een kroon, een brug of prothese en welke tandtechnische werkzaamheden horen daarbij.

Na uw eerste consult ontvangt u een behandelplan met een overzicht van de kosten. Vanzelfsprekend zijn de daadwerkelijke kosten afhankelijk van de wijze waarop u bent verzekerd. Wanneer u een aanvullende tandartsenverzekering heeft zal veelal een deel van de behandeling worden vergoed. In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering kunt u nagaan wat de vergoeding zal zijn.

De behandeling van de tandeloze onderkaak met een kunstgebit op implantaten, wordt doorgaans vanuit het basispakket door de ziektekostenverzekeraar vergoed. Hiervoor geldt wel een geringe eigen bijdrage. Er wordt van tevoren (door ons) vaak een machtiging bij uw ziektekostenverzekeraar aangevraagd.