Kaakverbreding met eigen bot ten behoeve van een enkeltandsvervanging

Soms is de kaakwal veel te smal om een implantaat stabiel te kunnen plaatsen. Dan zal eerst de kaak verbreed moeten worden. Hiervoor wordt dan vaak een eigen botblokje gebruikt. Vaak wordt dit uit de kaakhoek geoogst, soms uit uw kin of een andere plek in uw mond. Dit botblokje wordt vastgeschroefd op uw kaak en afgedekt met een membraan. Zo’n membraan is nodig om te voorkomen dat het botblokje te snel oplost (resorbeert). Een membraan is van dierlijk materiaal gemaakt en lost langzaam op. De wond wordt weer gesloten. Er moet nu tenminste 4-6 maanden gewacht worden totdat het implantaat geplaatst kan worden. Als het implantaat geplaatst is, kan 2-3 maanden later een kroon geplaatst worden bij uw tandarts nadat eerst eventueel een healingabutment geplaatst is.