Kaakverbreding bij een tandeloze kaak

Wanneer u al langere tijd een kunstgebit draagt kan het zijn dat uw kaak erg geslonken is. Er is geen houvast meer voor het kunstgebit. Met name de bovenkaak, maar soms ook de onderkaak wordt te smal om implantaten te kunnen plaatsen. Om toch implantaten te kunnen plaatsen kan uw kaak worden opgebouwd met eigen botblokjes. Aangezien er vaak veel bot nodig is, wordt dit uit een ander deel van uw lichaam gehaald. Tegenwoordig gebruiken wij meestal bot van uw schedel. Deze behandeling vindt plaats onder algehele narcose en daarom wordt u opgenomen in het ziekenhuis. Uw MKA-chirurg zal u hierover vooraf uitgebreid informeren.